Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy BAMAR-POL sp. z o.o. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez BAMAR-POL Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez BAMAR-POL:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest BAMAR-POL sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Graniczna 2, 45-587 Opole

BAMAR-POL wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod powyższymi danymi kontaktowymi oraz adres mailowym: iod_pol@bamar.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z usług świadczonych przez BAMAR-POL, a w szczególności:

a. marketingu produktów i usług
b. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy;
c. przekazywania klientowi informacji dotyczących wykonania lub zmian umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi;
d. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane również w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a – f RODO, w szczególności:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie strony umowy przed jej zawarciem,
b. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Przedsiębiorstwie ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy BAMAR-POL sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz:
a. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b. Podmiotom świadczącym na rzecz BAMAR-POL usługi niezbędne do wykonywania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne,
c. Niezależnym agentom, pośrednikom, parterom handlowym, z którymi łączy nas stała współpraca,
d. Operatorom pocztowym i kurierom,
e. Bankom w zakresie realizacji płatności,
f. Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Dla celów dowodowych BAMAR-POL prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną oraz drogą elektroniczną.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, BAMAR-POL prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez BAMAR-POL w celu zawarcia i wykonywania zamówienia/umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez BAMAR-POL jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

13. Dane osobowe będą przez Przedsiębiorstwo przetwarzane przez cały okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący wymagań operacyjnych, oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.

© BAMAR 2020
Created by PNX

Ustawienia Cookies

Na naszych stronach używamy różnych technologii, by zoptymalizować Państwa doświadczenia online. Obok wymaganych plików cookie, które zapewniają funkcjonalność stron, należą do nich także technologie służące np. do anonimizacji analizy stron lub do wyświetlania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.
Zobacz szczegółową Politykę PrywatnościWymagane
Sesyjne pliki Cookies wymagane do działania strony, przechowywane podczas wizyty na stronie, np zapamiętany wybór języka strony

Statystyczne
Anonimowe statystyki odwiedzin strony oraz zachowania użytkownika

Zewnętrzne
Pliki Cookies od zewnętrznych dostawców usług takich jak filmy Youtube